RHYTHM MAGAZINE Issue 7

RHYTHM MAGAZINE VOL.1 ISSUE 7 May 2012 เนื้อหาโดยสังเขป : นิตยสารแจกฟรีรายเดือนที่มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับดนตรีประเภทวงดุริยางค์ วงโยธวาฑิต วงซิมโฟนิคแบนด์ วงออเคสตร้า และแนวดนตรีแปลกใหม่ร่วมสมัยต่างๆ โดยยึดแนวทางเนื้อหา 3 ด้าน คือ ความรู้ บันเทิง และกำลังใจ สำหรับเนื้อหาเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ มงฟอร์ตวิทยาลัย วงดุริยางค์ 3 แผ่นดิน, จิณณวัตร มั่นทรัพย์ คนเขียนเพลง บรรเลงสร้างคน, คมกริช สุนทรนนท์ ทำเลยครับ ถ้าเรารักที่จะทำมัน

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 22.45
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรี