วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ปีที่ 36 ฉบับที่ 6

วารสารเพื่อสุขภาพ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วารสารเพื่อสุขภาพที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อหลีกหนีให้ห่างไกลจากโรคร้าย และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ

จำนวนหน้า : 16 หน้า
ขนาด : 2.73
หมวดหมู่ : ปรัชญา จิตวิทยา