สำนักพิมพ์ : Mono Publishing
จำนวนหน้า : 54 หน้า
ขนาด : 16.29
หมวดหมู่ : 18+ Magazine