สำนักพิมพ์ : FIERCE PUBLISHING., LTD
จำนวนหน้า : 28 หน้า