พูดจาภาษาเบาหวาน

บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน

เรื่องจริงจากบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังสารพัดโรค และที่สำคัญโรคเบาหวาน ซึ่งนำปัญหาต่างๆมาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา เรื่องบางเรื่องไม่มีใครคาดถึง บางครั้งเจอปัญหาซับซ้อนวุ่นวาย และปัญหาที่สำคัญคือ เรื่องการสื่อสารระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับผู้ป่วย ซึ่งการใช้คำศัพท์วิชาการมากเกินไป ศัพท์ยากๆ ไกลตัวเกินไป ฟังแล้วผู้ป่วยแปลไม่ออก ก็กลายเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่มีการตอบรับจากผู้ป่วย ผู้ป่วยนำไปปฏิบัติไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่อง ก็ไม่กล้าถามและไม่ทำตามแพทย์สั่ง ทำให้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ซ้ำร้ายบางรายเป็นโทษต่อผู้ป่วยหลายย่างด้วยซ้ำ