The Disruptor

รวิศ หาญอุตสาหะ
250.00 บาท
รับ 25 points
อนาคตมีแค่ 2 ทาง คุณจะเปลี่ยน หรือรอให้โลกเปลี่ยนคุณ โลกไม่เคยหมุนช้าลง มีแต่จะหมุนเร็วขึ้น ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ที่ “ปรับตัวไม่ทัน” คนกลุ่มหนึ่งกลับมองเห็นโอกาส ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง disrupt สิ่งที่เป็นอยู่ และก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเขาคือ “The Disruptor” พวกเขาคิด ตัดสินใจ และใช้ชีวิตอย่างไร? อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็น “The Disruptor”? แล้วคุณจะสามารถ disrupt งานและธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ค้นหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้
ชื่อผู้แต่ง : รวิศ หาญอุตสาหะ
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
ISBN : 9786162872082
จำนวนหน้า : 256 หน้า
page view : 475 Views

รายละเอียด

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ