เลี้ยงลูกด้วยนิทาน

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
195.00 บาท
รับ 19 points
เปิดโลกเรียนรู้ด้วยนิทาน สร้างเด็กดีมีความสุข
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
ISBN : 9786161820022
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ขนาด : 14.5 x 20.9 x 1.0 cm cm
page view : 641 Views

รายละเอียด

รวบรวมรีวิวหนังสือนิทานของหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ในเพจซึ่งมีคนติดตามกว่าแสนคน ในนิทานแต่ละเล่มที่คุณหมออ่าน จะแจกแจง แยกแยะ ถึง function ของนิทานอย่างละเอียด ว่าในแต่ละเรื่อง ภาพแต่ละหน้า สื่ออะไร และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้อย่างวิเศษอย่างไร (เช่น ภาพสีน้ำหรือสีเทียนจะส่งผลให้เซลล์ประสาทแตกตัวมากกว่าสีจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) รวมถึงการใช้นิทาน ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเล่นกับลูกเวลาอ่านนิทานด้วยกันได้อย่างไรบ้าง  ในเล่มรวบรวมบทความเป็นกลุ่มๆ บท 1 ทำความรู้จักลูกและพัฒนาการผ่านหนังสือนิทาน บท 2 กระตุ้นสมอง กระตุ้นพัฒนาการ บท 3 โลก อวกาศ และเวลาของเด็กๆ บท 4 อ่านแล้วเรียนรู้คำ บท 5 เตรียมความพร้อมลูกก่อนเจอโลกกว้าง บท 6 ลูกเรียนรู้ สำคัญที่พ่อแม่เข้าใจ (หัวใจของการปลูกฝังเด็กเล็ก)

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ