สินเชื่อ ธอส

สินเชื่อ ธอส

อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

อายุผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 40 ปี

บริการสินเชื่อ ธอส สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน 2023

เรื่องของการสมัครเพื่อขอสินเชื่อ ธอส เกี่ยวกับการลงทะเบียนและการอนุมัติ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารที่มีบริการสินเชื่อ ธอส ที่มีเป้าหมายในการช่วยให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องใช้เวลานาน โดยในส่วนของประเภทสินเชื่อทาง ธอส ก็มีให้บริการที่หลากหลายรองรับทุกรูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการจัดการด้านการเงินที่แตกต่างกันออกไป โดยสินเชื่อ ธอส หากจะขอกู้ อย่างน้อยผู้กู้จะต้องมีสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนเพราะต้องใช้ประกอบการสมัครจะขาดไปไม่ได้ ส่วนอายุนั้น โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ ธอส หรือสินเชื่อที่ไหนก็ตาม ผู้ขอกู้จะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปเพราะถือเป็นอายุที่สามารถเริ่มรับผิดชอบภาระทางการเงิน และอายุสูงสุดที่ทำการสมัครและมักจะได้รับการอนุมัติจะอยู่ที่ไม่เกิน 70 ปี เพราะเป็นวัยที่ข้าราชการหรือคนทำงานส่วนใหญ่เกษียณจากงานไปแล้ว ก็แปลว่ารายได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ชำระสินเชื่อ ธอส อาจจะไม่ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้อีก และอายุที่มากขึ้นยังหมายถึงการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่มีผลต่อการจ่ายสินเชื่อธนาคาร ธอส ด้วย และสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องตระหนักเมื่อทำการขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คือ ท่านจะต้องสามารถจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นของสินเชื่อ ธอส ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะถ้าไม่เช่นนั้น ตัวของท่านอาจจะเสียเครดิตทางการเงินและถูกทวงถามตามหนี้จากสินเชื่อ ธอสด้วย

 

ตัวอย่างของสินเชื่อที่สามารถขอได้กับทางสินเชื่อ ธอส

 

ประเภทสินเชื่อที่น่าสนใจจาก ธอส มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ตัวอย่างในบทความนี้ก็คือสินเชื่อบ้านสร้างสมใจ ที่เปิดให้กู้เพื่อการสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง โดยจะมีดอกเบี้ยที่ไม่แพงมากและระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อ ธอส ตัวนี้จะอยู่ตั้งแต่ 3 ปี 6 เดือนถึง 40 ปี และอายุผู้ยื่นกู้ ธอส เมื่อนับรวมเวลาผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการตุลากาหรืออัยการ ก็จะได้เวลาเพิ่มอีกเป็นรวมกัน 75 ปี ส่วนสำหรับดอกเบี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมากเกินไปเพราะการคิดจะเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ โดยเอกสารที่จะต้องใช้กับสินเชื่อบ้าน ธอส ตัวนี้ก็มีตั้งแต่เอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นพนักงานขอสินเชื่อ ธอส ก็ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน นอกจากนี้ก็ต้องมีหลักประกันในรูปเอกสารเพื่อขอสินเชื่อ ธอส  เช่น สัญญาซื้อขายต่างๆ หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร หรือใบอนุญาติให้ปลูกสร้างต่าง ๆ ส่วนใครที่กำลังมองหาสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอส หรือสินเชื่อที่เป็นในรูปของการบริการ ธอส สินเชื่อบุคคล ก็ต้องขอบอกว่าสินเชื่อส่วนใหญ่ของ ธอส เป็นสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านด้วยกันทั้งสิ้น แต่ประเภทสินเชื่อจะต่างไปตามวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ธอส เช่น สินเชื่อที่ซื้อบ้านหรืออพาร์ทเมนต์ให้พ่อแม่ รวมไปถึงสินเชื่อ ธอส ที่ให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถซื้อบ้านร่วมกันได้ หรือหากต้องการจะปรับปรุงบ้านก็สามารถขอสินเชื่อลักษณะดังกล่าวกับทางเงินกู้ ธอส ได้ การจะดูว่าขอสินเชื่อแบบไหนดีก็ต้องพิจารณาจากจุดประสงค์ของท่านผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ขอกู้สินเชื่อ ธอส เป็นหลัก แต่ถ้าอยากจะได้สินเชื่อบุคคลที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือนำไปชำระหนี้ต่างๆ การจะขอกู้สินเชื่อ ธอส อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมเท่าไหร่นัก

 

การติดต่อเพื่อตามความคืบหน้าเรื่องสินเชื่อ ธอส กับทางเงินกู้ ธอส

ใครก็ตามที่ต้องการจะเช็คสินเชื่อ ธอส ว่าที่ยื่นขอไปขั้นตอนไปถึงไหนหรือผ่านการอนุมัติหรือไม่ สามารถทำได้ทั้งจากการไปสอบถามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาที่ท่านทำเรื่องลงทะเบียนเกี่ยวกับสินเชื่อ ธอส เอาไว้ หรือจะโทรไปที่สายด่วนคือเบอร์ 02 645 9000 ที่โทรไปได้ตลอด หรือหากอยากทราบเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับสินเชื่อ ธอส ก็เข้าไปดูแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร ซึ่งก็คือ https://www.ghbank.co.th/ 

Похожие компании

แอพป๋า

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

อายุผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 5 ปี

ขอสินเชื่อผ่านแอพป๋าเงินด่วนอนุมัติภายใน 30 นาที

สินเชื่อฉับไว

อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

อายุผู้กู้ยืม - 22 ปีขึ้นไป

รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 0.5 ปี

สนใจสมัครสินเชื่อฉับไว และเช็คอัตราดอกเบี้ยล่าสุด