กู้ซื้อบ้าน ธอส

กู้ซื้อบ้าน ธอส

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 4.88% ต่อปี

อายุผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่เกิน 35,000 บาท

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 40 ปี

ต้องการกู้ซื้อบ้าน ธอส ผ่านสินเชื่อที่ให้วงเงินอนุมัติสูง

อัพเดทโครงการกู้ซื้อบ้าน ธอส ล่าสุดปี 2567/2024

 

หากพูดถึการกู้ซื้อบ้าน ธนาคาร ธอส อาจจัดได้ว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีไม่น้อยไปกว่าธนาคารอื่นเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าธนาคาร ธอส เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ดังนั้นการกู้ซื้อบ้านกับ ธอส จึงเปรียบเสมือนกับการเดินไปขอความช่วยเหลือถูกที่นั่นเอง 

ปัจจุบันปี 2567 (หรือปี 2024) ต้องยอมรับว่าแนวโน้มของวัยรุ่นยุคใหม่มีความต้องการในการซื้อบ้านหรือคอนโดเพิ่มขึ้นในทุกปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น ธนาคารจึงได้ออกสินเชื่อเพื่อให้สามารถกู้เงินซื้อบ้านได้เป็นของตัวเอง ในชื่อว่า “โครงการบ้าน ธอส เพื่อคุณ 2567” ซึ่งเป็นโครงการกู้ซื้อบ้าน ธอส ล่าสุดที่ได้มีออกมา 

อยากกู้ซื้อบ้าน ธอส เช็คด่วนเข้าวัตถุประสงค์เหล่านี้หรือไม่?

สำหรับสินเชื่อบ้าน ธอส ประเภทนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ โดยวัตถุประสงค์หลักในการเปิดให้สมัครโรงการกู้ซื้อบ้าน ธอส นี้เพื่อ

 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ธอส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการซื้อทั้งดินและอาคารที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินผืนดังกล่าว
 • สามารถนำวงเงินที่ได้รับการอนุมัตินี้ไปใช้ในการปลูกสร้างเป็นอาคาร หรือซื้อที่ดินนี้ไปใช้ในการสร้างเป็นอาคารและที่อยู่อาศัย
 • เพื่อนำวงเงินสินเชื่อบ้าน ธอส นี้ไปใช้ในการไถ่ถอนที่ดินจากธนาคารสถานที่แห่งอื่นเพื่อนำมาใช้เป็นสถานที่ในการสร้างที่อยู่อาศัย

อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้เป็นเพียงข้อมูลในการคัดกรองความต้องการของผู้ที่ต้องการจะกู้ซื้อบ้าน ธอส เพียงเท่านั้น หากมีรายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้นเช่น ต้องการกู้เงิน ธอส เพื่อนำมาซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทเฟอร์นิเจอร์ หรือต่อเติมคารเดิมจากที่มีไว้ครอบครองอยู่ก่อนแล้วในข้างต้น การกู้เงินซื้อบ้าน ธอส ดังกล่าวอาจไมผ่านการอนุมัติสินเชื่อ

เปิดข้อมูลโครงการ ธอส สินเชื่อบ้านเพื่อคุณ 2567

หลายท่านอาจมีฝันที่ต้องการจะเติมเต็มผ่านการกู้เงินซื้อบ้านในฝัน แต่อาจลืมไปว่าการกู้ซื้อบ้าน ธอส ผ่านโครงการสินเชื่อบ้านเพื่อคุณ 2567 นั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาเงื่อนไขของสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ เรามาดูกันว่าหากต้องการกู้ซื้อบ้าน ธอส กำหนดข้อมูลสินเชื่อไว้ว่าอย่างไรบ้าง

 • วงเงินสินเชื่อ: วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหนึ่งผู้กู้และต่อหลักประกันที่ใช้ในการค้ำ 
 • อัตราดอกเบี้ย: การคิดอัตราดอกเบี้ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ช่วง โดยแต่ละช่วงจะแบ่งออกเป็นตามปีที่ทำการกู้เงิน โดยเริ่มตั้งแต่
  • ปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยกู้บ้าน ธอส ร้อยละ 3.15 ต่อปี
  • ปีที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ย MRR-2.22% ต่อปี 
  • ปีที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ย MRR-1.40% ต่อปี
  • และปีที่ 4 ตลอดจนสิ้นสุดอายุสัญญาคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี

อย่างไรก็ตามหากทำการรีไฟแนนซ์อัตราดอกเบี้ยของการกู้ซื้อบ้าน ธอส ก็อาจลดลงอีกเล็กน้อยตามแต่ละปีของประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

 • ระยะเวลาของการผ่อนชำระสินเชื่อ: กำหนดให้ผ่อนสินเชื่อบ้าน ธอส เริ่มต้นตั้ง 4-40 ปี โดยมีเงื่อนไขสำคัญคืออายุของผู้ขอสินเชื่อกับระยะเวลาที่ใช้ในการผ่อนชำระสินเชื่อรวมกัน จะต้องมีอายุไม่เกินอายุ 70 ปี

นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถกู้ซื้อบ้าน ธอส ควรมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน และจะต้องไม่เคยกู้ซื้อบ้านกับ ธอส มาก่อน

Похожие компании

กู้ ธกส

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.25% ต่อปี

อายุผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 1 ปี

สมัครกู้ ธกส วันนี้ใช้เอกสารน้อยมาก สมัครเลย!

มันนี่ฮับ

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 2.75% ต่อเดือน

อายุผู้กู้ยืม - ระหว่าง 20-58 ปี

รายได้ผู้กู้ยืม - 15,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 1 ปี

สมัครสินเชื่อมันนี่ฮับวงเงินอนุมัติสูงไหม? 2024