สินเชื่อออมสิน

สินเชื่อออมสิน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 1% ต่อเดือน

อายุผู้กู้ยืม - ระหว่าง 20-60 ปี

รายได้ผู้กู้ยืม - 9,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 8 ปี

สมัครสินเชื่อออมสินผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

เรื่องของการขอ “สินเชื่อออมสิน” จริงหรือไม่ที่อนุมัติง่ายและวงเงินสูง

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะของธนาคารที่ส่งเสริมให้เกิดการออม หลายคนเมื่อตอนเป็นเด็กก็อาจจะเคยเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งนี้ และนอกจากให้เปิดบัญชีแล้วก็ยังมีบริการสินเชื่อออมสินให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนด้านเงินทองทำการกู้ยืมอีกด้วย โดยสินเชื่อธนาคารออมสินจัดว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ ตัวเลือกอันดับต้นๆ ของคนอยากขอสินเชื่อ เพราะว่าออมสินปล่อยสินเชื่อโดยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน และในฐานะธนาคารของรัฐ ย่อมไม่คิดดอกเบี้ยแพงเกินไป แม้อาจจะไม่ใช่วงเงินสูงมากมายแต่ก็ถือว่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งนี้ให้วงเงินที่สมเหตุสมผล โดยคนที่ต้องการสมัครสินเชื่อออมสินตอนนี้มีบริการ “สินเชื่อเพื่อคุณ” มาช่วยให้ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปได้ โดยสำหรับสินเชื่อออมสินล่าสุดผู้สมัครจะต้องมีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และที่สำคัญจะขอกู้สินเชื่อออมสินจะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุกับเวลาชำระหนี้แล้วเสร็จจะต้องไม่เกินกว่า 60 ปี แต่ถ้าเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อออมสินก็จะอนุโลมให้อายุรวมกับเวลาชำระหนี้สินเชื่อออมสินแล้วเสร็จเท่ากับ 70 ปีได้ นอกจากนั้นจะต้องมีที่อยู่ที่แน่นอน ตามหาตัวได้ง่าย

 

เรื่องเพิ่มเติมที่ควรรู้เกี่ยวกับสินเชื่อออมสิน เพื่อการได้มาซึ่งเงินก้อนออมสิน

 

สำหรับผู้ต้องการขอกู้สินเชื่อออมสิน หากเป็นพนักงานของธนาคารออมสินจะไม่สามารถทำการขอกู้ได้ สำหรับในส่วนของเอกสารที่จะต้องใช้ในการทำเรื่อง ก็จะมีในส่วนของสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางธนาคารจะจัดส่งไปให้ทางลูกค้าผ่านอีเมล์ของลูกค้าเอง เพราะเป็นบริการแบบสินเชื่อออมสินออนไลน์จึงดำเนินเรื่องได้ง่ายและรวดเร็ว ที่ท่านผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ขอกู้ต้องทำก็แค่รวบรวมเอกสารและส่งไปพร้อมกับสัญญาที่ท่านกรอกแบบออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่ต้องส่งก็รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำหรับสินเชื่อออมสินยังรวมถึงเอกสารแสดงรายได้หรือเรื่องการเงินต่างๆ เท่าที่ทางธนาคารได้ทำการร้องขอ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินจะเป็นแบบลดต้นลดดอก ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระสินเชื่อออมสิน จะบวกเพิ่มกับของเดิมตามสัญญาไปอีกร้อยละ 3 ต่อปี ทำให้รวมแล้วเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี ส่วนระยะเวลาชำระคืนสินเชื่อออมสินจะกำหนดให้ไม่เกิน 2 ปี และในส่วนของวงเงินที่กู้จะได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ข้อดีอีกอย่างของสินเชื่อออมสินก็คือไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้แต่อย่างใด ส่วนคนที่สงสัยว่าอนุมัติง่ายหรือไม่ คำตอบก็คือทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ถ้าหลักฐานอย่างเอกสารกู้เงินออมสินครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงก็น่าจะไม่ยากเย็นเท่าไหร่ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อออมสินแล้วก็จะมีการแจ้งให้ผู้ขอกู้ทราบในภายหลัง โดยเมื่อได้ท่านอาจจะไม่ได้ในรูปของเงินก้อนออมสินแต่เป็นการโอนเข้าไปใน MyMo ซึ่งเป็น application ของทางออมสิน แล้วจากนั้นค่อยใช้เงินสินเชื่อออมสินดังกล่าวทำธุรกรรมในลำดับถัดไป

 

เรื่องของการติดต่อกับธนาคารออมสินเพื่อขอทราบเรื่องสินเชื่อออมสินเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่อยากทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับสินเชื่อออมสินล่าสุดนอกเหนือจากที่ปรากฎในบทความนี้ ก็สามารถเข้าไปในโลกออนไลน์แล้วเปิดเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ เพื่อหาอ่านในส่วนของสินเชื่อออมสินได้ หรือถ้าหากท่านต้องการคำแนะนำอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการขอสินเชื่อ หรืออยากจะรู้ว่าออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่ๆ อีกเมื่อไหร่ ท่านก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนของออมสิน เบอร์ 1115 ซึ่งโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อออมสินที่บทความนี้ขอนำมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่าน 

Похожие компании

กู้เงินแสน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

อายุผู้กู้ยืม - 20 ปีขึ้นไป

รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

ระยะเวลาคืนเงิน - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

กู้เงินแสนที่ไหนดี? แหล่งกู้เงินแสนดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี

อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 19.99-25% ต่อปี

อายุผู้กู้ยืม - ระหว่าง 20-59 ปี

รายได้ผู้กู้ยืม - 15,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 5 ปี

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 5 ปี